“ความลับ” ที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นกฎหยุดหายใจขณะหลับ

การปฏิเสธข้อเรียกร้องระยะสั้นจะขัดขวางการอนุมัติการเรียกร้องความพิการระยะยาว

หนัง hd ตรวจสอบดูว่าแผนความพิการของคุณได้รับการกำหนดขึ้นในกรณีที่นโยบายระยะสั้นและระยะยาวโต้ตอบกันหรือไม่ นโยบายระยะยาวส่วนใหญ่มักกำหนดให้คุณหมดผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการกำจัดที่จำเป็นก่อนที่จะได้รับผลประโยชน์ความพิการในระยะยาว ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ทิ้งโอกาสใด ๆ เมื่อกรอกและส่งใบสมัครครั้งแรกของคุณสำหรับการเรียกร้องความพิการระยะสั้นหรือระยะยาว ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ผู้อ้างสิทธิ์ทุพพลภาพทราบถึงวิธีการรวบรวมและนำเสนอข้อเรียกร้องที่ชัดเจนเกี่ยวกับความทุพพลภาพต่อผู้ให้บริการประกันภัยของตน ต่อไปนี้จะอธิบายถึงความคุ้มครองที่คุณสูญเสียภายใต้แผนความพิการแบบกลุ่มส่วนใหญ่ในกรณีของการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์หรือข้อโต้แย้ง ระยะเวลาเริ่มต้นของแผน LTD ส่วนใหญ่โดยปกติคือ 24 เดือนจะเรียกว่าส่วน “การประกอบอาชีพของตนเอง” ของแผน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 24 เดือนแล้วหากต้องการรับสิทธิประโยชน์ต่อคุณต้องปฏิบัติตามคำจำกัดความของความทุพพลภาพใน “อาชีพใด ๆ ” ที่ยากขึ้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไป คุณจำเป็นต้องพัฒนากรณีที่มีหลักฐานที่จะสอดคล้องกับคำจำกัดความที่เปลี่ยนไปของความพิการนี้ ตัวอย่างเช่นนโยบายของคุณอาจมีนโยบายความพิการระยะสั้น 3-6 เดือนซึ่งคุณต้องส่งใบสมัครในตอนแรก เมื่อความคุ้มครองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมดลงคุณจะต้องสมัครใหม่สำหรับส่วนความพิการระยะยาวของแผน สิทธิประโยชน์ของ LTD ใน 24 เดือนแรกจะขึ้นอยู่กับนิยามความพิการของ “อาชีพของตัวเอง” ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รายละเอียดงานของคุณจะต้องจับภาพสิ่งที่คุณทำจริงๆ ดูหนัง hd
บริษัท ประกันภัยมักใช้วิดีโอวงจรปิดแอบแฝงเพื่อจับคุณทำบางสิ่งที่คุณระบุไว้ในข้อเรียกร้องว่าคุณถูกปิดใช้งาน การเฝ้าระวังอาจรวมถึงการบันทึกการเดินทางของคุณไปยังการนัดหมายของแพทย์หรือร้านขายของชำ นอกจากนี้ บริษัท ประกันอาจส่งผู้ตรวจสอบการเรียกร้องไปที่บ้านของคุณโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเพื่อสอบถามคุณเกี่ยวกับการเรียกร้องของคุณในขณะที่คุณไม่ระวัง คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเยี่ยมชมเซอร์ไพรส์และขอให้พวกเขาจัดตารางเวลาใหม่สำหรับคุณ ในฐานะผู้เรียกร้องคุณมีภาระที่จะต้องส่งหลักฐานทางการแพทย์ที่เพียงพอให้กับ บริษัท ประกันภัยว่าคุณมีความบกพร่องเกินกว่าที่จะทำงานในปัจจุบันต่อไป นั่นหมายความว่าคุณต้องอุทธรณ์การปฏิเสธไปยัง บริษัท ประกันเดียวกันกับที่ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ อย่างที่คุณเห็นมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างแผนกลุ่มและแผนรายบุคคล หากคุณถูกปฏิเสธผลประโยชน์ความพิการระยะยาวภายใต้แผนประเภทใดประเภทหนึ่งคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธ ผู้ขับขี่ที่ทุพพลภาพที่เหลือจะจ่ายหากคุณไม่สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาได้ ดูหนังออนไลน์

นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายในกรณีที่รายได้ของคุณไม่กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่นคุณเป็นหมอฟันและกลับไปทำงานเต็มเวลา อย่างไรก็ตามการทำฟันของคุณต้องทนกับความยากลำบากทางการเงินเนื่องจากคุณไม่อยู่ การจ่ายเงินทุพพลภาพที่เหลือจะช่วยครอบคลุมการสูญเสียนี้เนื่องจากเป็นผลมาจากความพิการของคุณ ผู้ขับขี่คือข้อกำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในนโยบายพื้นฐานโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นโยบายการประกันความทุพพลภาพส่วนบุคคลมักได้รับการปรับแต่งด้วยคุณสมบัติเฉพาะและเสริมโดยผู้ขับขี่ เมื่อคุณยื่นข้อเรียกร้องความพิการแบบกลุ่มและกฎหมาย ERISA เข้าครอบครองการเรียกร้องของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดและซับซ้อนมาก หากการอ้างสิทธิ์ของคุณถูกปฏิเสธคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวดและปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดในขณะที่คุณอุทธรณ์คดีของคุณ วัตถุประสงค์ของการประกันความทุพพลภาพในระยะยาวคือการทดแทนรายได้ส่วนหนึ่งของคุณเมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานหรือถาวรเนื่องจากสภาพทุพพลภาพอย่างรุนแรงหรือการด้อยค่า เมื่อการเรียกร้องของพวกเขาถูกปฏิเสธพวกเขาจะสูญเสียเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองประกันที่จำเป็น แม้ว่าคุณจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง แต่การขอความช่วยเหลือจากทนายความประกันความพิการจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลผลประโยชน์ที่ยุติธรรมได้อย่างมาก เวลาที่คุณต้องยื่นอุทธรณ์อาจสั้นได้ถึง 45 ถึง 60 วันบางครั้งอาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย หากการเรียกร้องความพิการระยะสั้นของคุณถูกปฏิเสธอย่ายอมแพ้หรือคิดว่ากระบวนการนี้สิ้นสุดแล้ว กรมธรรม์ต้องเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์หรือโต้แย้งการตัดสินใจที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยการปฏิเสธผลประโยชน์ระยะสั้นผู้ประกันตนจะลดสิทธิ์ของคุณสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปูทางไปสู่การปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของ LTD